0730274650 erik@erikjaraker.se

Rådgivning

Behöver du hjälp med att lägga upp en IT-strategi för din verksamhet?

Har ni infört 1-1 men är osäkra på nästa steg?

Är de svårt att få med alla medarbetare på tåget?

Skolledaren har en central roll för att en skola skall lyckas med sin digitalisering. Erik har suttit i ledningsgrupp och jobbat nära rektor och har flera års erfarenhet av ett skolövergripande IT-perspektiv. Han har lagt upp IKT-strategier, planerat fortbildningsinsater, infört digital kursplan etc. Behöver du hjälp och konkreta förslag kring kring dessa frågor så boka en rådgivning.