0730274650 erik@erikjaraker.se

Erik är utbildad lärare sedan tidigt tvåtusental och blev tidigt intresserad av den nya teknikens möjligheter i skolan. Sedan 2011 har Erik varit IT-pedagog med övergripande ansvar för skolutvecklng med fokus på IKT och han har erfarenhet från både i Google och Microsofts miljöer.

Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE)

Nyligen utnämndes Erik till en av 15 svenska lärare till Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE) och vi ingår nu i det globala MIEE-nätverket med medlemmar världen över. De 15 lärarna, med ett gemensamt intresse för IKT, är nu en del av de totalt 4800 MIEEs i världen. Läs mer här.

Certifierad Google Educator Level 1

Erik har arbetat med Google Apps For Education mellan 2010-2015 i Sollentuna kommun. Därför var det relativt enkelt att klara certifieringen till Google Educator Level 1 våren 2016. Erik har sedan hösten 2015 arbetat som konsult åt Caperio skolpartner med att föreläsa, hålla workshops och utbildar lärare och rektorer i GAFE.

Sociala medier i och för skolan

Socialmedier är en del av vår vardag och detta användas på olika sätt i skolan. Både i undervisningssyften men även i skolans kommunikation utåt. Det är av stor vikt att skolan hjälper de unga till en sunt användande av social medier och nätet. Nedan är ett inslag från TV4s kampanj #nätstark.