0730274650 erik@erikjaraker.se

Nätstark

Utbildningspaket i sex moduler som ger både djup och bredd kring hur vi som lärare kan använda IKT i vårt arbete. Utbildningen är upplagd så att deltagarna får uppgifter mellan tillfällena som skall genomföras och dokumenteras. Teori och praktik varvas, men tyngdpunkten ligger på lärande genom görande.

 

 • Introduktion  Dagens digitala samhälle, framtiden samt sociala medier.
 • Webbpublicering Bloggen som ett en plattform för lärande.
 • Kollaboration Samarbete i och utanför klassrummet.
 • Nätetikett Hur kan vi stärka unga och vuxna på nätet.
 • Upphovsrätt Vad gäller och hur hittar vi öppet material
 • Det vidgade textbegreppet Video och ljud i undervisningen.

Sociala medier i skolan

Hur kan skolan dra fördel av sociala medier för en ökad kommunikation internt och externt?

 • Fördelar
 • Delningskultur
 • PR
 • Sociala medier i klassrummet
 • Nätstarka elever och lärare
 • Viktigt att tänka på

 

Molntjänster GSuite & O365

Grunderna i någon av de vanligaste molntjänsterna GSuite eller O365. Det kan läggas upp som en workshop eller en föreläsning.

 • Vad är en molntjänst?
 • Delning och kollaboration
 • Plattformarnas olika delar & riktiga skolexempel
 • Classroom eller OneNote Class Notebook och Teams

 

En workshop ur paketet

Här är de olika delarna i nätstarkutbildningen. Är du intresserad av någon av dessa moduler går det bra välja en eller så skräddarsyr vi ett tillfälle just för er.

 • Introduktion  Dagens digitala samhälle, framtiden samt sociala medier.
 • Webbpublicering Bloggen som ett en plattform för lärande.
 • Kollaboration Samarbete i och utanför klassrummet.
 • Nätetikett Hur kan vi stärka unga och vuxna på nätet?
 • Upphovsrätt Vad gäller och hur hittar vi öppet material?
 • Det vidgade textbegreppet Video och ljud i undervisningen.